Išplėstinė butų pieška
Kvartalas
Kambarių skaičius
Plotas (kv.m)
Uždaryti

A klasė - Nauji Butai Vilniuje

 

 

A energinės klasės namo PRIVALUMAI:
 
SIENOS
Išorinės pastato sienos mūri­nės. Fasadas apšiltintas 300 mm storio neoporo sluoksniu. Šilumos laidumo koeficientas U siekia 0,12 W/m2K (norminis U = 0,2 W/m2K).
 
STOGAS
Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma danga. Stogo ter­moizoliacinės šiltinimo me­džiagos sluoksnis siekia iki 500 mm. Šilumos laidumo koe-ficientas U siekia 0,10 W/m2K (norminis U = 0,16 W/m2K).
 
ŠALČIO TILTELIAI
Kartu su Kauno technologijos universitetu suprojektuoti jun­giamieji konstrukcijų mazgai, kurie maksimaliai sumažina šilumos praradimąper kons­trukcijų jungtis.
 
GRINDYS
Siekiant pagerinti grindų šilumines savybes, grindy­se įrengiamas papildomas 90 mm šilumos izoliacijos sluoksnis.
 
LANGAI
Energiškai efektyvūs langų profiliai: šešių kamerų su tri­mis sandarinimo tarpinėmis. Trijų stiklų, dviejų kamerų paketas leidžia užtikrinti pasyvių namų langams ke­liamus reikalavimus. Langų šilumos laidumo koeficientas U svyruoja 0,7–1,0 W/m2K (norminis U svyruoja 1,4– 1,6 W/m2K).
 
ŠILDYMAS
Šildymas reguliuojamas in­dividuliaikiekviename bute pagal gyventojo poreikius.
 
VĖDINIMAS
Įrengiamas mechaninis vėdinimas su rekuperacija, kad būtų sumažintas šilu­mos praradimas ir pagerin­ta patalpų oro kokybė. Na­tūraliai vėdinant patalpas (atidarant langus ar duris) prarandama iki 30 proc. pastato šildymui reikalin­gos šilumos.
Vėdinimo sistema veikia šilumogrąžos principu, iš­metamas iš patalpų oras pašildo tiekiamą į patalpą lauko orą. Šilumogrąžos efektyvumas siekia iki 90 proc., todėl šilumos prara­dimą per vėdinimą galima sumažinti iki 3–5 proc.
 
PASTATO SANDARUMAS
Pastato sandarumas ati­tinka pasyvaus namo rei­kalavimus. Kuo pastatas sandaresnis, tuo mažesnės šildymo sąnaudos ir šilu­mos praradimas.
 
BALKONAI
Sumontuojami pristatomi balkonai, siekiant išvengti šalčio tiltelių, susidarančių ties konstrukcijų jungtimis.